-

Kapcsolatfelvétel

Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft

E-mail:
palyazat@nyugatpannon.hu
Kapcsolatfel...

Kapcsolatfelvétel1

Pintér Zsolt, cégvezető

közgazdász, projektmenedzser, pályázatíró, tanár, állami pályázatértékelő szakértő

E-mail: palyazat@nyugatpannon.hu

Telefon:  +36 30 693-7066 (kérem, hogy elsősorban e-mailben, illetve az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)

Facebook: https://www.facebook.com/zsolt.pinter.963Pályázati hírek

Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó és post-harvest fejlesztések támogatása - TERVEZET

2024.05.03.Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó és post-harvest fejlesztések támogatása - TERVEZET

Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó és post-harvest fejlesztések támogatása

KAP-RD01A-RD01C-1-24

 

Pályázat rövid összefoglalója, célkitűzései

A támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők, szövetkezetek és együttműködések is benyújthatják, továbbá egyes gyógynövénytermesztéshez kapcsolódó tevékenységet végzők is egyaránt. A létesítmények építése, korszerűsítése és fejlesztése mellett lehetőséget biztosít a post-harvest fejlesztésekre, energiahatékonyság javítására, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására. 

 

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS

Maximum 5 milliárd Ft

 

TÁMOGATÁS INTENZITÁS

50 - 85%

 

VÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA

A művelet fizikai befejezésére a támogatási okirat véglegessé válásától számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

 

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYSZÍNE

Magyarország egész területe

 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TERV. KERETÖSSZEG

a felhívás meghirdetésekor 50 Mrd Ft

 

IGÉNYELHETŐ ELŐLEG

A támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg 25%-áig, de legfeljebb 500 millió Ft-ig kérelemmel igényelhető.

 

TÁMOGATÁS FORMÁJA

Vissza nem térítendő támogatás, melynek formája tételes költségelszámolás.

 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Mezőgazdasági termelők (legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel)

STÉ kalkulátor: www.nak.hu/ste-kalkulator-2023

Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek

Állami elismeréssel rendelkező együttműködések

Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori vagy elsődleges feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

A támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, – az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására az alábbiak szerint meghatározott kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív műveletnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.

Az állami elismeréssel rendelkező együttműködés (termelői csoport, termelői szervezet és termelői integrációs szervezet) mezőgazdasági termelőnek minősül.

3. Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet

folytató vállalkozások, amennyiben az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben:

gyógynövénytermék előállítási tevékenységből származó árbevételük az összes árbevételük 40 százalékát meghaladja (az arányszámítást 7. mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni), és

tevékenységüket legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködésével valósítják meg.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Milyen tevékenységek támogathatóak?

 

A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése, fejlesztése, korszerűsítése

 

Post-harvest fejlesztések

 

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások

 

1. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:

 

Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése,

Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése, valamint üveg- vagy fóliaborítású növényházhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése,

Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése, valamint üveg- vagy fóliaborítású növényházhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.

 

2. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése:

 

Új hűtőkamrák létesítése, hűtőkonténerek beszerzése

Hűtőházakra, hűtőtárolókra vonatkozó tevékenységek:

Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése.

Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, valamint hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése.

Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, valamint hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.

Zöldség- és burgonyatárolókra vonatkozó tevékenységek:

Új építésű zöldség- és burgonyatárolók létesítése.

Meglévő zöldség- és burgonyatárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése.

Meglévő zöldség- és burgonyatárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.

 

3. A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (növényházi, tárolási tevékenységhez kapcsolódó):

 

Válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás gépei vagy gépsorai, kapcsolódó technológiai berendezései, valamint az ezekhez szükséges szoftverek.

 

Önállóan támogatható tevékenységek

2. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások

 

1. Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiségek) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteség csökkentése (utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);

fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése (fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása, termálvíz kísérő gáz hasznosítása stb.);

világítási rendszerek korszerűsítése (fényforrások, világítótestek cseréje, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);

az építmény funkciójának ellátásához szükséges, beépített technológiai rendszerek energetikai korszerűsítése, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése;

hűtőházak, hűtőtárolók vonatkozásában a szabályozott légterű tárolóként való hasznosítást lehetővé tevő korszerűsítés (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (nitrogén generátor, CO2 abszorber, vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek).

2. Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások esetében a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

 

geotermikus energia hasznosítása

egyéb megújuló energia hasznosítása

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő fogyasztást.

Nem támogatható tevékenységek:

 

mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése,

pickupok beszerzése,

forgóeszközök beszerzése,

feldolgozott zöldség és gyümölcs termékek előállításhoz kapcsolódó gép, eszköz beszerzése

eltérő funkciójú épület átalakításával létrehozott hűtőház, hűtőtároló, szociális – és kiszolgáló helyiség.

kertészeti üvegház

 

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

A  felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. július 24. napjától 2025. március 10. napjáig van lehetőség.

1. értékelési szakasz: 2024. július 24. – 2024. augusztus 06.

2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 07. – 2024. augusztus 21.

3. értékelési szakasz: 2025. február 11. – 2025. február 24.

4. értékelési szakasz: 2025. február 25. – 2025. március 10.


Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar