Pályázati hírek


Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- ...
2019. május 19., 11:59

A felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági ve...

Részletek

Gyakornoki program
2019. május 19., 11:11

A pályázat célja, hogy szakképesítéssel rendelkező 25 év alatti fiatalok foglalkoztatásához kapcsolódó bértámogatással segítse a vállalkozásokat munkaerő kapacitás bővítésében. Legfeljebb 30 millió...

Részletek

Vállalatirányítási szoftver beszerzése
2019. május 19., 11:10

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” című (GINOP-3.2.2-8.2.4-16 kódsz...

Részletek

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelésé...
2019. május 19., 11:08

A Felhívás célja az energetikai korszerűsítés elősegítése az épületek hőtechnikai adottságainak javításával, nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítéséve...

Részletek

Magyar Multi Program (Ginop 1.1.4-16) - tervezet
2019. május 18., 12:47

A Magyar Multi Programban elsődlegesen olyan vállalatok vehetnek részt, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak: • mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek; • legalább négy le...

Részletek

Piac vezérelt KFI - tervezet -
2019. május 18., 12:32

A pályázati felhívás célja a piacképes termék vagy szolgáltatás fejlesztése. Lehetőség lesz már meglévő prototípus piaci termékké fejlesztésére is. Fenntartási időszakban lesz hasznosítási elvár...

Részletek

KKV START innováció - tervezet -
2019. május 18., 12:27

A pályázati felhívás célja a KKV-k versenyképességének javítása innovációs projektjeik támogatásával. Preferáltan: korábban KFI támogatásban nem részesült KKV-k lesznek támogatva. Innoválni lehe...

Részletek

Nyílt Innováció - tervezet -
2019. május 18., 12:23

A pályázati felhívás célja a nagyvállalatok kisebb mértékű, részterületekre irányuló KFI igényének mikro-, kis- és középvállalkozások bevonásával, esetleg startupok által történő fejlesztése. Piack...

Részletek

Ipar-egyetem együttműködés - tervezet
2019. május 18., 12:19

A pályázati felhívás célja nagyvállalatok és felsőoktatási intézmények konzorciuma által megvalósított projektek támogatása, nagyvállalatok K+F igényeit kiszolgáló egyetemi kapacitás létrehozása, p...

Részletek

Iparjog - tervezet -
2019. május 18., 12:14

A pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és / vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom fenntartási, valamint a szellemi vagyon ért...

Részletek

Cégünk a VMKIK tanácsadó partnere.
2019. február 28., 16:18

Pályázati fórumot tartott január 20-án a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az érdeklődőket Pintér Zsolt pályázati szakértő, a Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft. cégvezetője tájékoztatta...

Részletek

Szálláshelyfejlesztés Vas megyében - megjelenés előtt
2019. február 04., 14:36

A Sárvár és Kőszeg kiemelt turisztikai térségeiben található: – jelenleg is működő szállodák fejlesztése – új panzió vagy szálloda létesítése témájú pályázatok kiírása várható a közeljövőben A...

Részletek

Éttermek fejlesztésének támogatása - megjelenés előtt
2019. február 03., 12:21

Vendéglátóhelyek gépészet- és konyhatechnológia fejlesztésére 50 százalékos támogatási intenzitású pályázati lehetőség nyílik meg a közeljövőben.

Részletek

Digitális Jólét Hitelprogram -(GINOP-8.2.6-18)
2018. szeptember 04., 14:31

2018 szeptemberétől 0%-os, legfeljebb 200 millió forint összegű uniós forrású hitelt igényelhetnek digitális fejlesztéseikhez a hazai kis- és közepes, illetve startup vállalkozások.

Részletek

ELTE SEK: Közel 3 milliárd forint pályázati támogatást ny...
2018. július 13., 21:55

A beadott pályázati anyagokat és költségvetéseket az egyetem tanárainak, oktatóinak szakmai munkája alapján cégünk ügyvezetője, Pintér Zsolt állította össze.

Részletek

Közel 3 milliárd forint pályázati támogatást nyert el az ...
2018. július 13., 11:09

A beadott pályázati anyagokat és költségvetéseket az egyetem tanárainak, oktatóinak szakmai munkája alapján cégünk ügyvezetője, Pintér Zsolt állította össze.

Részletek

Pályázati Fórum - Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2018. február 12., 21:44

Letölthető az előadás anyaga - tájékoztató és összefoglaló az aktuális pályázatokról

Részletek

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása (Tervezet) GINOP-4.1.4-19

2019. május 19., 11:08

A Felhívás célja az energetikai korszerűsítés elősegítése az épületek hőtechnikai adottságainak javításával, nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítésével, a világítási rendszerek korszerűsítésével, valamint megújuló alapú villamosenergia-termelés révén.

 

A rendelkezésre álló forrás összege: 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 Mrd Ft 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100 – 3333 darab 

 

A támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft 

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet. 

 

Előleg igénylése 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft. 

 

Támogatást igénylők köre 

A pályázaton azon mikro-, kis-, és középvállalkozások vehetnek részt, melyek: 

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei 

amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele 

melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt 

 

A projekt területi korlátozása 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Projekttel kapcsolatos előírások 

Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak. 

Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig. 

Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. 

 

Fenntartási kötelezettség 

A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 3 évig köteles a projektet fenntartani. 

 

Támogatható tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek 

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport3 teljes releváns – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható. 

Kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazán-rendszer esetén: a biomassza kazán szekunder csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályzáshoz szükséges eszközök; napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök. 

Kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak. 

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre 

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából 

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához 

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre 

Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzése és telepítése 

primer és szekunder oldal kialakítása, beüzemelése 

Geothermal Heat Response test 

monitoring rendszer (azaz mérő és adatrögzítő műszerek) kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők; 

a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása. 

 

Támogatásban részesíthető rendszertípusok 

Földhő-víz hőszivattyús rendszer; 

Víz-víz hőszivattyús rendszer; 

Levegő-víz hőszivattyús rendszer. 

 

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek 

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése 

a. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése 

b. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése 

c. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése 

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése 

a. Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése 

i. hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése); 

ii. hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje, felületfűtés kialakítása; 

iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése; 

iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése; 

v. egyedi mérési lehetőségek kialakítása; 

vi. gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre; 

vii. távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése; 

viii. VRF típusú fűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is fűtött épületrészekben 

b. Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása 

i. meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre 

ii. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése 

iii. VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is hűtött épületrészekben 

c. Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése. 

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 

a. Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek. 

 

Nem támogatható tevékenységek 

Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni 

Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás4 célú fejlesztés valósulna meg 

Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten – az energetikai mellékletben, vagy az egyszerűsített energetikai mellékletben közölt szakértői számítások alapján - megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergiaigényét. 

 

 

Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével. 

A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében nem támogatható az épület elektromos hálózatának felújítása. 

Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek. 

Amennyiben olyan tevékenység is működik az épületben/épületcsoportban, amely a felhívás keretében nem támogatható a közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítására figyelemmel kell lenni. 

 

Önerő 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 45%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre a projekt fizikai befejezésére 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2021. december 31. 

Támogatás formája 

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 

A pályázatok benyújtása 2019. július 30. 12.00-től, 2019. szeptember 10. 12.00-ig lehetséges
Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar