-

Kapcsolatfelvétel

Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft

E-mail:
palyazat@nyugatpannon.hu
Kapcsolatfel...

Kapcsolatfelvétel1

Pintér Zsolt, cégvezető

közgazdász, projektmenedzser, pályázatíró, tanár, állami pályázatértékelő szakértő

E-mail: palyazat@nyugatpannon.hu

Telefon:  +36 30 693-7066 (kérem, hogy elsősorban e-mailben, illetve az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)

Facebook: https://www.facebook.com/zsolt.pinter.963Pályázati hírek

Állattartó telepek korszerűsítése, fejlesztésének támogatása - TERVEZET

2024.05.03.Állattartó telepek korszerűsítése, fejlesztésének támogatása - TERVEZET

Állattartó telepek korszerűsítése, fejlesztésének támogatása

(KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24)
(KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24) 

 

Az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24) pályázat mellett megjelent az Állattartó telepek megújításának támogatása (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24) pályázat is.

Mindkét pályázat célja az állattartó gazdaságok versenyképességének fokozása, építési tevékenységekkel és az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák bevezetésével. További kiemelt cél a járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázatának csökkentése is, ami még mindig nagy problémát jelent az állattartó telepek számára.

Kik pályázhatnak az Állattartó telepek korszerűsítése támogatásra?

Mindkét pályázatban olyan mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akik:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek,
 • STÉ kalkulátor: www.nak.hu/ste-kalkulator-2023
 • a fenti évben árbevételük legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

A támogatási kérelem benyújtására családi mezőgazdasági társaság is pályázhat, valamint kollektív beruházás keretében is be lehet nyújtani a támogatási kérelmeket. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

A gazdák akár többször is igényelhetnek támogatást, különböző megvalósítási helyszínre vonatkozóan, ezeket a kérelmeket természetesen külön szakaszban kell majd benyújtani. 

 

Az Állattartó telepek megújításának támogatása pályázat keretösszege 50 milliárd Ft. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 30 millió Ft – 200 millió Ft

A támogatási intenzitás: 50-80%

Előleg is igényelhető a támogatási összeg 25%-áig, de legfeljebb 50 millió forintig. Akár 800-1000 db állattartó telep is részesülhet a támogatásban.

Mikor lehet benyújtani támogatási kérelmet?

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. június 25. napjától 2025. február 03. napjáig van lehetőség.

értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.

értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.

értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.

értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.

Mennyi a művelet végrehajtására rendelkezésre álló időtartam?

A művelet fizikai befejezésére a támogatási okirat véglegessé válásától számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

Az  Állattartó telepek fejlesztésének támogatása pályázat keretösszege 150 milliárd Ft. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 200 millió Ft –  5 milliárd Ft

A támogatási intenzitás: 50-80%

Előleg is igényelhető a támogatási összeg 25%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig. Akár 250-300 db állattartó telep is részesülhet a támogatásban.

Mikor lehet benyújtani támogatási kérelmet?

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. július 30. napjától 2025. március 17. napjáig van lehetőség.

értékelési szakasz: 2024. július 30. – 2024. augusztus 12.

értékelési szakasz: 2024. augusztus 13. – 2024. augusztus 26.

értékelési szakasz: 2025. február 18 – 2025. március 03.

értékelési szakasz: 2025. március 04. – 2025. március 17.

Mennyi a művelet végrehajtására rendelkezésre álló időtartam?

A támogatási okirat véglegessé válásától számított legfeljebb 36 hónap.

 

Támogatható tevékenységek

Az Állattartó telepek korszerűsítése pályázatban több állatfajra igényelhető támogatás: baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk), sertésfélék (házi sertés, vaddisznó), szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) és bölény, juh- és kecskefélék, lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla tartáshoz kapcsolódóan.

Önállóan támogatható tevékenységek

 • az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyság növeléssel nem járó fejlesztése
 • állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése
 • építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése (takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás, kezelés; állathigiénia; állati termékek telepszintű kezelése; állategészségügy)
 • ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő, építéssel járó fejlesztések, korszerűsítések, (fedett) trágyatároló kialakítása, új gépek és eszközök, technológiák beszerzése, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az infokommunikációs technológiákat.
 • állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, a járványvédelemhez kapcsolódó építési tevékenységek, és az állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése. Sertéstartó telepek esetében a karámok építése vagy átépítése a sertések mozgási szabadságának növelése.
 •  

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 • épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • beépített technológiai berendezések korszerűsítése
 • épületgépészeti fejlesztések
 • új energiatakarékos berendezések és technológiák kiépítése, beszerzése
 •  

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • napelem, napkollektor
 • biomassza rendszerek
 • hőszivattyú
 • geotermikus energia használata
 • biogáz termelés
 • szélenergia felhasználása

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása
 • a szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése
 • projekt előkészítés
 • mérnöki feladatok
 • projektmenedzsment
 • egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét
 • a telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, a telepi infrastruktúra megvalósítását
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló szolgáló építmények kialakítása, az építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek
 • önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése (szarvasmarha-, juh-, kecske- és lótartó telepek számára)
 • szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (szarvasmarha-, juh-, kecske- és lótartó telepek számára)
 • tojásjelölő-, osztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése (baromfitartó telepek számára)
 • vízkezelő-fertőtlenítő berendezés kialakítása
 • karantén istálló kialakítása
 • higiéniai sorompó (beléptető kapu kézfertőtlenítővel) kialakítása
 • bálatakaró ponyva
 • szabad tartás esetén járványvédelmi madárháló beszerzése
 • telepi rágcsáló mentesség elősegítése
 • immateriális beruházások megvalósítása

Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar