-

Kapcsolatfelvétel

Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft

E-mail:
palyazat@nyugatpannon.hu
Kapcsolatfel...

Kapcsolatfelvétel1

Pintér Zsolt, cégvezető

közgazdász, projektmenedzser, pályázatíró, tanár, állami pályázatértékelő szakértő

E-mail: palyazat@nyugatpannon.hu

Telefon:  +36 30 693-7066 (kérem, hogy elsősorban e-mailben, illetve az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)

Facebook: https://www.facebook.com/zsolt.pinter.963Pályázati hírek

Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainkat támogatása - TERVEZET

2024.05.03.Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainkat támogatása - TERVEZET

Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainkat támogatása

KAP-RD09b-1-24

 

Pályázat rövid összefoglalója, célkitűzései

A megcélzott kedvezményezetti kör elsősorban a helyi lakosság számára biztosítja az élhető, egészséges lakóhelyhez szükséges növényanyagot és a kapcsolódó szolgáltatásokat, ily módon hozzájárulva a vidéki Magyarország népességmegtartó erejéhez, egyben számottevő mértékben növelve a helyi foglalkoztatottságot.

A saját termelésű növények közvetlen vagy kertépítési szolgáltatások formájában történő értékesítése javítja a kisvállalkozások eredményességét és válsághelyzeteknek valóellenállóképességét, ami az utóbbi időben nagy jelentőséget kapott. A kiválasztás során előnyben kell részesüljenek a megfelelő szakképzettséggel vagy jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalókat alkalmazó vállalkozások, hiszen ez biztosítja a fogyasztók hosszútávú elégedettségét és az ebből fakadó bizalmát.

 

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS: Maximum 36,5 millió Ft

 

TÁMOGATÁS INTENZITÁSA: Támogatás max. mértéke az összes elszámolható költség 65%-a

 

IGÉNYELHETŐ ELŐLEG: A támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25 százalékáig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet

 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TERV. KERETÖSSZEG a felhívás meghirdetésekor 1,6 Mrd Ft

 

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYSZÍNE: Magyarország egész területe

 

TÁMOGATÁS FORMÁJA: Vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért – a támogatási okiratnak megfelelő műveletmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni

 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be dísznövény előállítással, kereskedelemmel vagy zöldterület kezeléssel foglalkozó kisvállalkozások, akik/amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

1. A támogatási kérelem benyújtását megelőző vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben a vállalkozás értékesítés nettó árbevétele vonatkozásában 40%-ot meg nem haladó mezőgazdasági, illetve 50% ot meg nem haladó erdőgazdálkodási nettó árbevétellel rendelkeznek:

•               A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 4. mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;

•               Erdőgazdasági árbevétel vonatkozásában a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR’08) szerint a 02 (Erdőgazdálkodás) tevékenységcsoportba sorolt tevékenységek vehetők figyelembe (a feltételnek való megfelelést a felhívás 13.1.2.  2. pontja szerint kell igazolni);

2. Tevékenysége legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző két teljes lezárt üzleti évben magában foglalta a következők legalább egyikét: TEAOR’08 8130 – zöldterület kezelés, TEAOR’08 4776 – dísznövény-kiskereskedelem, TEAOR’08 4622 – dísznövény nagykereskedelem;

3. Mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülnek.

 

Önállóan támogatható tevékenységek

I. A versenyképesség javítása érdekében a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez vagy zöldfelület kezeléshez szükséges épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, felújítása:

 

Telephely, áruda kialakítása, bővítése, felújítása, technológiai korszerűsítése;

 

Fedett vagy nyitott / részben nyitott rakodótér, raktárhelyiség építése, bővítése, felújítása, eltérő funkciójú épület átalakítása (támogatható raktársátor, konténersátor telepítése is);

 

Üveg vagy fóliaborítású termesztő berendezések létesítése, meglévő termesztő berendezések korszerűsítése;

 

Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból: napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása.

 

Önállóan támogatható tevékenységek

II. Építéssel nem járó, a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez és zöldfelület kezeléshez kapcsolódó új gépek és eszközök, technológiák vásárlása:

1. Kertészeti erő- és munkagépek beszerzése:

o              legfeljebb 1 darab, maximum 85 kW motorteljesítményű traktor;

o              önjáró csemetekiemelő gépek;

o              önjáró állítható emelő platformok;

o              önjáró eszközhordozók és adapterek.

2. Növényvédelem gépei:

o              motoros permetezőgépek (háti és talicskás kivitelben);

o              függesztett vagy vontatott növényvédő gépek;

o              hideg vagy meleg köd képzők.

3. Növénytermesztés speciális gépei:

o              bálabontó és földkeverő;

o              cserepezőgépek;

o              automatizált kihordó rendszerek;

o              kézi talajművelő gépek;

o              vetőgépek;

4. Növényápolás gépei:

o              akkumulátoros metszőollók;

o              akkumulátoros vagy benzinmotoros sövényvágók;

o              akkumulátoros vagy benzinmotoros láncfűrész;

o              magassági ágvágó;

o              tárcsás ágvágók.

5. Zöldterület kezelés gépei:

o              fű és pázsit kezelés gépei;

o              fűvetők és után vetők;

o              szárzúzók;

o              árokásók;

o              elektromos talicskák,

o              gyepfelszedők;

o              rönkaprítók, ágdarálók.

 

Nem támogatható tevékenységek:

•               Göngyöleg beszerzése;

•               A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet által a quad kategóriába sorolt járművek beszerzés, függetlenül annak forgalomba helyezési járműkategóriai besorolásától;

•               Pickup beszerzése.

 

FONTOS TUNDIVALÓ!

A támogatás elnyerésével a kedvezményezett vállalja, hogy vállalkozása árbevételét legalább 10%-os mértékben megnöveli. A vállalást a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év és a művelet fizikai lezárását követő 2. teljes üzleti év viszonylatában kell teljesíteni. 

 

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

A  felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. június 25-től van lehetőség.

•               1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.

•               2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.

•               3. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.

•               4. értékelési szakasz: 2025. február 04. – 2025. február 17.

 


Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar