-

Kapcsolatfelvétel

Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft

E-mail:
palyazat@nyugatpannon.hu
Kapcsolatfel...

Kapcsolatfelvétel1

Pintér Zsolt, cégvezető

közgazdász, projektmenedzser, pályázatíró, tanár, állami pályázatértékelő szakértő

E-mail: palyazat@nyugatpannon.hu

Telefon:  +36 30 693-7066 (kérem, hogy elsősorban e-mailben, illetve az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)

Facebook: https://www.facebook.com/zsolt.pinter.963Pályázati hírek

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása (kis ÉLIP) - TERVEZET

2024.05.03.Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása (kis ÉLIP) - TERVEZET

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

Mezőgazdasági termékek értéknövelése

A pályázati felhívás kódszáma: KAP-RD04a-RD04b-2-24

 

Pályázat rövid összefoglalója, célkitűzései

A beavatkozás célja a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében, továbbá a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő fejlesztések támogatása.

A beavatkozás alapján nyújtott támogatásokon keresztül megvalósulhatnak magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, optimalizálást, valamint a piacra jutást elősegítő fejlesztések (tárolást és hűtést is beleértve), valamint piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő fejlesztések.

 

Ki jogosult támogatási kérelmet benyújtani?

Magyarország egész területén megvalósítható a projekt.

Mezőgazdasági termékek értéknövelését és/vagy a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító azon vállalkozás, vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:

•               Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és

•               Magyarországon fiókteleppel, és a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

 

Milyen tevékenységek támogathatóak?

•               Közvetlenül a technológiához, illetve az üzem működését szolgáló infrastruktúrához

•               kapcsolódó épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.

•               Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.

•               Immateriális beruházások: a projekt céljához köthető számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek stb. megszerzése.

 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült elszámolható költségek visszatérítésén keresztül.

 

Mikor lehet benyújtani támogatási kérelmet?

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. június 25. napjától van lehetőség.

1.             értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.

2.             értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.

3.             értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.

4.             értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03

 

Mennyi támogatást lehet igényelni?

Maximum 200 millió Ft.

 

Mennyi előleg igényelhető?

A támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 50 millió Ft-ig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.

 

Mennyi a művelet végrehajtására rendelkezésre álló időtartam?

A támogatási okirat véglegessé válásától számított legfeljebb 24 hónap.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg

50 Milliárd Ft

 

Támogatás mértéke: 50 – 65%

 

Önállóan támogatható tevékenységek

Legalább egy tevékenységet választani kell a felsorolt önállóan támogatható tevékenységek közül.

 

1. Célterület: Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása

 

A) A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszer-feldolgozó borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése

 

1.             Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:         

o              Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása

o              Laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása

o              Üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz

o              szükséges új eszközök beszerzése.

o              Szállítójárművek (N kategória) beszerzése (max. nettó 55millió Ft)

o              Épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

o              Energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz és szennyvízkezelési fejlesztések)

 

2.             Borászati üzemek fejlesztése:

o              Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

o              Üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

o              Szállítójárművek (N járműkategória) beszerzése (max. nettó 55 millió Ft értékben)

o              A támogatási kérelemmel érintett mezőgazdasági termék értéknövelését szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

o              Energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

 

3.             Takarmány előállító üzemek fejlesztése (TEÁOR109)

o              Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

o              Laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.

o              Üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

o              A támogatási kérelemmel érintett mezőgazdasági termék értéknövelését szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

o              Energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek

o              Műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).

o              Szállítójárművek (N járműkategória) beszerzése (max. nettó 55 millió Ft értékben)

 

B) Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése: mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése, illetve a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó egyéb melléktermék feldolgozás

  • Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan annak készítéséhez, kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
  • Üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
  • Szállítójárművek (N járműkategória) beszerzése (max. nettó 55 millió Ft értékben)
  • Épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
  • Energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások.

 

2. Célterület: Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása

 

A) Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek

Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemekben: termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását szolgáló tevékenységek.

o              Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

o              Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

o              Világítási rendszerek korszerűsítése

o              Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése

 

B) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari illetve mezőgazdasági termék egyéb értéknövelését végző üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati, takarmányipari illetve egyéb mezőgazdasági termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:

•               napkollektorok alkalmazása,

•               biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,

•               geotermikus energia használata,

•               biogáz termelés,

•               napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is),

•               szélenergia felhasználása.

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az élelmiszeripari- és/vagy borászati, takarmányipari, illetve egyéb mezőgazdasági tevékenységek ellátására/végzésére alkalmas, energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés, technológia, létesítmény termelési kapacitása nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez szükséges energiaigény mértékét.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

•               Projekt előkészítés: szakmai előkészítés, közbeszerzés

•               Mérnöki feladatok;

•               Projektmenedzsment

•               Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

•               Immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése).

•               Telepi infrastruktúra fejlesztése

•               Az egyéb mezőgazdasági és/vagy takarmányipari és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;

•               Ingatlan vásárlása, a felhívás 9.4. pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.


Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar