-

Kapcsolatfelvétel

Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft

E-mail:
palyazat@nyugatpannon.hu
Kapcsolatfel...

Kapcsolatfelvétel1

Pintér Zsolt, cégvezető

közgazdász, projektmenedzser, pályázatíró, tanár, állami pályázatértékelő szakértő

E-mail: palyazat@nyugatpannon.hu

Telefon:  +36 30 693-7066 (kérem, hogy elsősorban e-mailben, illetve az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)

Facebook: https://www.facebook.com/zsolt.pinter.963Pályázati hírek

Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása (nagy ÉLIP)

2024.05.30. 10:00Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása (nagy ÉLIP)

Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása

Mezőgazdasági termékek értéknövelése

A pályázati felhívás kódszáma: KAP-RD04a-RD04b-1-24

 

Pályázat rövid összefoglalója, célkitűzései

A beavatkozás célja a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében, továbbá a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő fejlesztések támogatása.

A beavatkozás alapján nyújtott támogatásokon keresztül megvalósulhatnak magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, optimalizálást, valamint a piacra jutást elősegítő fejlesztések (tárolást és hűtést is beleértve), valamint piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő fejlesztések.

 

Ki jogosult támogatási kérelmet benyújtani?

Magyarország egész területén megvalósítható a projekt.

Mezőgazdasági termékek értéknövelését és/vagy a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító azon vállalkozás, vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:

• Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és

• Magyarországon fiókteleppel, és a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

 

Milyen tevékenységek támogathatóak?

• Közvetlenül a technológiához, illetve az üzem működését szolgáló infrastruktúrához

• kapcsolódó épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.

• Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.

• Immateriális beruházások: a projekt céljához köthető számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek stb. megszerzése.

 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült elszámolható költségek visszatérítésén keresztül.

 

Mikor lehet benyújtani támogatási kérelmet?

A támogatási kérelmek benyújtására 2024. szeptember 17. napjától van lehetőség az alábbiak szerint meghatározott benyújtási szakaszokban:

1. benyújtási szakasz: 2024. szeptember 17.- 2024. szeptember 30.

2. benyújtási szakasz: 2024. október 1.- 2024. október 14.

3. benyújtási szakasz: 2025. április 15.- 2025. április 28.

4. benyújtási szakasz: 2025. április 29.- 2025. május 12.

Mennyi támogatást lehet igényelni?

Mindkét célterület vonatkozásában: minimum 200 millió Ft

1. célterület vonatkozásában: maximum 5 milliárd Ft

2. célterület vonatkozásában: maximum 1 milliárd Ft

 

Mennyi előleg igényelhető?

A támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 500 millió Ft-ig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.

 

Mennyi a művelet végrehajtására rendelkezésre álló időtartam?

A támogatási okirat véglegessé válásától számított legfeljebb 36 hónap.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg

150 Milliárd Ft

 

Támogatás mértéke: 50 – 70%

 

Önállóan támogatható tevékenységek

Legalább egy tevékenységet választani kell a felsorolt önállóan támogatható

 

1. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő

technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása

 

  1. A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez5 kapcsolódó, élelmiszer-feldolgozó, borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése/létesítése.

 

1. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése/létesítése:

a) Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

b) Termelési tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.

c) Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

d) Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

e) A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

f) A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások (pl.: üzemek műgyantázása, víz- és szennyvízkezelési fejlesztések).

 

2. Borászati üzemek fejlesztése/létesítése:

a) Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

b) Borászati tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.

c) Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

d) Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

e) A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

f) A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).

 

3. Takarmány előállító üzemek fejlesztése/létesítése (TEÁOR109)

a) Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

b) A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.

c) Takarmány előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

d) A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

e) A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).

f) Takarmány előállításhoz kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

 

  1. Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése/létesítése:

 

1.) Mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése/létesítése:

a) Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan, az előállított termék készítéséhez, kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

b) Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.9

c) Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

d) A mezőgazdasági termék értéknövelését szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

e) A mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások.

 

2.) Az egészséges állatok vágásából származó, az 1069/2009/EK rendelet 10. cikk szerinti 3. kategóriába6 sorolt állati melléktermékek feldolgozásához, továbbá illóolaj lepárláshoz kapcsolódóan:

a) új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása,

b) meglévő rendszerek energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítése.

 

2. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld

beruházások támogatása

A) Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari- , borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemekben:

a) Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);

b) Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítésestb.);

c) Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);

d) Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).

B) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Az élelmiszeripari- , borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termék egyéb értéknövelését

végző üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy

teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:

o napkollektorok alkalmazása,

o biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,

o geotermikus energia használata,

o biogáz termelés,

o anaerob, biogáz termeléssel együtt járó szennyvízkezelési technológia kialakítása (az üzemben keletkező szennyvíz vagy más szerves hulladék anaerob biogáztermeléssel együtt járó kezelése),

o napelemes rendszer alkalmazása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést

is),

o szélenergia felhasználása.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az üzemekben zajló tevékenységek ellátására/végzésére alkalmas, energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.

A megvalósítandó biogázüzem energiatermelő kapacitása meghaladhatja az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez szükséges energiaigény mértékét. Amennyiben a biogázüzem termelési kapacitása meghaladja az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve amennyi az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez szükséges energiaigényt (vagyis a biogázüzem az előállított energia továbbadási, értékesítési céljával kerül kialakításra), úgy a felhívás 3.2 fejezetében szereplő állami támogatásokat figyelembe kell venni.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos előírásokat az ÁÚF tartalmazza.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak a felhívás 9.4. pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével:

a) Ingatlan vásárlása,

b) Projekt előkészítés:

ba) szakmai előkészítés,

bb) közbeszerzés,

c) Mérnöki feladatok,

d) Projektmenedzsment,

e) Egyéb szolgáltatások,

f) Immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése).

2. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a) telepi infrastruktúra fejlesztése (lásd: Fogalomtár);

b) az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termék egyéb értéknövelése típusú tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;

 Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar