-

Kapcsolatfelvétel

Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft

E-mail:
palyazat@nyugatpannon.hu
Kapcsolatfel...

Kapcsolatfelvétel1

Pintér Zsolt, cégvezető

közgazdász, projektmenedzser, pályázatíró, tanár, állami pályázatértékelő szakértő

E-mail: palyazat@nyugatpannon.hu

Telefon:  +36 30 693-7066 (kérem, hogy elsősorban e-mailben, illetve az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)

Facebook: https://www.facebook.com/zsolt.pinter.963Pályázati hírek

Fókuszterületi innovációs projektek támogatása - GINOP Plusz 2.1.1-24 - TERVEZET

2024.05.31.Fókuszterületi innovációs projektek támogatása - GINOP Plusz 2.1.1-24 - TERVEZET

Társadalmi egyeztetésre került a hamarosan megjelenő "Fókuszterületi innovációs projektek támogatása"(GINOP Plusz 2.1.1-24) pályázati felhívás. A kis- és középvállalkozások 300-800 milliós támogatásra pályázhatnak. 

 

A felhívás célja a megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítését, és a társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat a megújítási elvek szellemében fókuszba helyező kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása piacképes termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése révén.

 

A teljes keretből 2024-ben meghirdetésre kerülő keret: 60 mrd Ft, amiből kevésbé fejlett régiókra 50 000 millió Ft, a fejlett régióra (Budapest) 10 000 millió Ft esik, fókuszterületenként:

 • „Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása” nemzetgazdasági prioritásához tartózó” fókuszterület: 25 mrd Ft;
 • „A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása, ezen belül kiemelt célterület az energetikai és az agrár technológiák támogatása” nemzetgazdasági prioritásához tartózó fókuszterület: 25 mrd Ft;
 • Minden egyéb kiválósági projekt a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) céljaival és prioritásaival összhangban: 10 mrd Ft;

2025-ben meghirdetésre kerülő keret 46,88 mrd Ft, amiből a kevésbé fejlett régiókra 39 880 millió Ft, a fejlett régióra (Budapest) 7 000 millió Ft esik. fókuszterületenként:

 • „Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása” nemzetgazdasági prioritásához tartózó” fókuszterület: 20 mrd Ft;
 • „A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása, ezen belül kiemelt célterület az energetikai és az agrár technológiák támogatása” nemzetgazdasági prioritásához tartózó fókuszterület: 20 mrd Ft;
 • Minden egyéb kiválósági projektek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) céljaival és prioritásaival összhangban: 6,88 mrd Ft.
 •  

Pályázók köre

kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek

 • rendelkeznek legalább két, lezárt teljes üzleti évvel
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 12 fő volt;
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;
 • a nem konzorciumi formában támogatást igénylő vállalkozásnak a nettó árbevétele a támogatási kérelem benyújtását megelőző, utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évben nem lehet alacsonyabb, mint 300 millió Ft;
 • konzorcium esetében a vállalkozások nettó árbevételének együttesen el kell érni a 400 millió forintot a támogatási kérelem iránti kérelem benyújtását megelőző, utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évben;
 • konzorciumvezetőként benyújthat(nak) támogatási kérelmet az 5 évnél nem régebben alapított induló vállalkozások abban az esetben, ha nem állami tulajdonú és nem partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősülő külső befektető(k)től, összesen minimum 300 millió Ft befektetést kapott 2024. január 31-ig. További feltétel, hogy a vállalkozásból még nem fizettek osztalékot. Ezen vállalkozások maximum 400 millió Ft támogatást igényelhetnek konzorciumvezetőként a konzorciumban. A befektetést szerződéssel és bankszámla kivonattal kell igazolni. 
 • A támogatást igénylőknek rendelkezniük kell az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) által kiállított, „a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról” szóló minősítéssel
 • Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.

Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Benyújtási határidő

 • 1. szakasz: 2024. október 8 – 2024. október 22.
 • 2. szakasz: 2024. október 23 – 2024. november 6.
 • 3. szakasz: 2024. november 7 – 2024. november 21.
 • 4. szakasz: 2025. május 6 – 2025. május 20.
 • 5. szakasz: 2025. május 28 – 2025. június 11.
 • 6. szakasz: 2025. június 12 – 2025. június 26.

 

Támogatás összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 300 millió forint, maximum 800 millió forint. 

Konzorcium esetén az egyes konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 100 millió Ft.

 

A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza meg:

1. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén:

A. A támogatási mértéke nem haladhatja meg:

(i) ipari (alkalmazott) kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

(ii) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át.

B. Ipari (alkalmazott) kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető:

(iii) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,

(iv) 15 százalékponttal növelhető amennyiben a következő feltételek valamelyike teljesül:

a. ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatási kategória keretében megítélt támogatás elszámolható költségének több, mint 70%-át.

b. ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes, vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, szükséges meghatározni az egyes kutatás-fejlesztési tevékenységek arányát. A K+F tevékenység alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységek közötti arányát az NKFI Hivatal által kiállított, „a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról” szóló 2014. évi LXXVI. törvény 36. § (1) és (3a) bekezdése szerinti szakértői vélemény tartalmazza.

 

2. Csekély összegű támogatás esetén:

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át.

 

Önerő

Az önerő a projekt Európai Unióval elszámolható összköltségének a támogatáson felüli része. 

Az önerő lehet saját forrás és egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is.

A projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeit önerőből kell fedezni.

A támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell az önerő rendelkezésre állásáról. Legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor (ideértve az előleget is) kell igazolni az önerő rendelkezésre állását.

Igényelhető előleg

Utófinanszírozású tevékenységekre támogatási előleg igényelhető.
Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a tagonként megítélt támogatás 30%-a, maximum 240 millió Ft.

Támogatható tevékenységek

 • Kísérleti fejlesztés (önállóan támogatható)
 • Ipari (alkalmazott) kutatás
 • Eszközbeszerzés
 • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek (hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság, iparjogvédelmi oltalomszerzés, szabadalmi oltalom szerzés, rezsi, piacra vitel, és horizontális tevékenységek)

 

Megvalósítási terület

Magyarország egész területe

Kötelező vállalások

• Árbevétel vállalása: KFI tevékenység eredményéből származó árbevétel eléri a támogatási összeg legalább 30%-át

• TRL szint vállalás: Projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás a megvalósítási idő végére eléri minimum a TRL 7-es szintet, a projekt fizikai befejezését követő maximum 24 hónap alatt pedig a TRL 9-es szintet

• Oltalom vállalása: Szabadalmi előírások szerinti vállalás teljesítése.

 

Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a projektet?

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 24 hónap áll rendelkezésre, kivéve az

„Egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása”

nemzetgazdasági prioritásához tartózó” fókuszterület esetében, az ehhez tartozó projektek esetében a

projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 36 hónap áll rendelkezésre.Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar