Kapcsolatfelvétel

Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft

E-mail:
palyazat@nyugatpannon.hu
Kapcsolatfel...

Kapcsolatfelvétel1

Pintér Zsolt, cégvezető

közgazdász, projektmenedzser, pályázatíró, tanár, állami pályázatértékelő szakértő

E-mail: palyazat@nyugatpannon.hu

Telefon:  +36 30 693-7066 (kérem, hogy elsősorban e-mailben, illetve az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)

Facebook: https://www.facebook.com/zsolt.pinter.963Pályázati hírek

GINOP PLUSZ-1.2.1- A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA - TERVEZET

2021.06.07.

GINOP PLUSZ-1.2.1- A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA - TERVEZET

10 millió Ft – 629,3 millió Ft közötti feltételesen visszatérítendő támogatás 100%-os előleg lehívás lehetőség mellett ezúttal már Budapest kivételével a Közép-Magyarországi régióban is! 

Támogatást igénylők köre

Olyan KKV-k, amelyek:

• amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel

• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt,

• amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

• amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

 

Támogatható tevékenységek:

• Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét

• Infrastrukturális és ingatlan beruházás

• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele

• Képzési szolgáltatások igénybevétele

• Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése

• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Ezúttal sem támogatható az ingatlanvásárlás és gépjárművek, teherautók beszerzése. Egyéb gépek, pl. targonca, földmunkagép, kotrógép azonban igen.

 

Benyújtás időszakai

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására előreláthatólag az alábbi ütemezés szerint lesz lehetőség:

• 1. benyújtási szakasz: 2021. június 28. 12 óra 00 perctől 2021. július 5. 12 óra 00 percig

• 2. benyújtási szakasz: 2021. szeptember 27. 12 óra 00 perctől 2021. október 4. 12 óra 00 percig

• 3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. 12 óra 00 perctől 2022. január 17. 12 óra 00 percig

• 4. benyújtási szakasz: 2022. április 11. 12 óra 00 perctől 2022. április 20. 12 óra 00 percig

A 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások vagy azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 6. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

Amennyiben az egyes szakaszokban a beérkezett támogatási igények a szakaszban rendelkezésre álló keretösszeg 120%-át meghaladják, a felhívás lezárásra kerül és a támogatási kérelmek benyújtására a soron következő szakasztól van újból lehetőség.

 

Igényelhető támogatás


10 millió Ft – 629,3 millió Ft

A támogatás mértéke:

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl:

mikrovállalkozás        70%
kisvállalkozás        70%
középvállalkozás         60%

Közép-Dunántúl, valamint Pest megye azon települései, amelyek szerepelnek a felhívás 1. sz. mellékletében

mikrovállalkozás        55%
kisvállalkozás        55%
középvállalkozás         45%

Nyugat-Dunántúl

mikrovállalkozás        45%
kisvállalkozás        45%
középvállalkozás         35%

A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet a beruházó az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl, a Közép-Dunántúl, a Nyugat-Dunántúl régióban, Pest megye 1. sz. mellékletében felsorolt településein vagy Piliscsaba, Pilisjászfalu településeken valósít meg.

Pest megye azon településein megvalósuló fejlesztések esetén, amelyek nem szerepelnek a felhívás 1. számú szakmai mellékletében, kizárólag csekély összegű - deminimis támogatás vehető igénybe.

 

Maximális elszámolható összköltség


9 főig 11 millió Ft/fő, maximum: 99 millió Ft
49 főig 1-9 főig: 11 millió Ft, 10-49 főig: 5 millió Ft, maximum 299 millió Ft
249 főig 1-9 főig: 11 millió Ft 10-49 főig: 5 millió Ft 50-249 főig: 3 millió Ft maximum 899 millió Ft

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap.

A feltételesen visszatérítendő támogatás

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

A legfontosabb, hogy a  projektzárás üzleti évét követő üzleti évben mért bruttó hozzáadott értékének (értékesítés nettó árbevétel + aktivált saját teljesítmény – anyagjellegű ráfordítás) a bázisévben (a benyújtást megelőző utolsó lezárt üzleti évben) mért bruttó hozzáadott értékhez képesti növekedése az iparági országos bruttó hozzáadott érték (KSH) növekedéséhez viszonyítva növekedjen.

Az elért pontszámok arányában a kezdeti visszatérítendő támogatás vissza NEM térítendővé válik.

Területi korlátozás

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.
A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie. Egy megvalósítási helyszínt jelölhető meg.

Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar