-

Kapcsolatfelvétel

Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft

E-mail:
palyazat@nyugatpannon.hu
Kapcsolatfel...

Kapcsolatfelvétel1

Pintér Zsolt, cégvezető

közgazdász, projektmenedzser, pályázatíró, tanár, állami pályázatértékelő szakértő

E-mail: palyazat@nyugatpannon.hu

Telefon:  +36 30 693-7066 (kérem, hogy elsősorban e-mailben, illetve az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)

Facebook: https://www.facebook.com/zsolt.pinter.963Pályázati hírek

GINOP PLUSZ-2.1.1-21 - Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése - TERVEZET

2021.06.06.GINOP PLUSZ-2.1.1-21 - Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése - TERVEZET

Pályázat célja 

A pályázati felhívás keretében a cél a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése az innovatív vállalkozások körében. 

 

A Felhívás keretében két részcél kerül meghatározásra: 

- Vállalati KFI: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg. 

- Együttműködési KFI: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva. 

 

Pályázók köre 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok; 

- amelyek, rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 

- amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt 

- amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 

- amelyek nem tartoznak az EVA vagy KATA hatálya alá. 

Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek: 

- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek. 

- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménynek, és a KFI 

törvény szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek. 

 

Kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek, 

- továbbá amelyek rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével vagy a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolással. 

 

Vállalati KFI megvalósítása esetén: 

- csak az 1.) pontban meghatározott vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet, 

- a konzorcium legfeljebb 3 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai, 

- konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás. 

 

Együttműködési KFI megvalósítása esetén: 

- konzorciumvezető közép illetve nagyvállalkozás lehet; 

- konzorciumi tag az 1)-3) pontban foglalt szervezetek bármelyike lehet; 

- a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie mind a tervezés mind a megvalósítás időszaka alatt, 

- a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai. 

 

Támogatható tevékenységek 

Kísérleti fejlesztés (önállóan): 

A kísérleti fejlesztés tevékenységen elszámolni kívánt költségeknek el kell érnie az elszámolható összköltségének legalább 50%-át

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek

• Ipari kutatás

• Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása

• A projekthez feltétlen szükséges ingatlan beruházás

• Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek (hardver és szoftver beszerzés, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság és piacra vitel)

 

Pénzügyi feltételek 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

Vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 400 millió forint, konzorcium esetén minimum 150 millió forint;

Kiválósági együttműködések KFI esetén minimum 400 millió forint, maximum 1000 millió forint.

b) Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft.

 

 

Támogatási kategória

mikro- és kisvállalkoz ás

középváll alkozás

nagyvállalk ozás

 

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

ipari kutatás

70%

60%

50%

ipari kutatás alábbi eseteiben:

  • •    vállalkozások közötti együttműködés

 

80%

 

75%

 

65%

kísérleti fejlesztés

45%

35%

25%

kísérleti fejlesztés alábbi eseteiben:

  • •    vállalkozások közötti együttműködés

 

60%

 

50%

 

40%

Csekély összegű támogatás (de minimis)

70%

 

Regionális beruházási támogatás

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl

 

70%

 

60%

nem vehet igénybe

Közép-Dunántúl, valamint Pest megye egyes települései

 

55%

 

45%

nem vehet igénybe

 

Nyugat-Dunántúl

 

45%

 

35%

nem vehet igénybe

 

Piliscsaba, Pilisjászfalu

 

40%

 

30%

nem vehet igénybe

 

 

A támogatási kérelmek benyújtása 

• 1. szakasz: 2021. július 26. - 2021. augusztus 30.

• 2. szakasz: 2022. január 5. – 2022. január 31.

Az adott benyújtási szakaszra kizárólag az abban a szakaszban előminősített kérelmek nyújthatók be.

Az előminősítési kérelmek benyújtására az NKFI Hivatalhoz azon vállalkozások nem jogosultak, akik a Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati felhívás 2020. őszi szakaszára is nyújtottak be támogatási kérelmet, és amelyek támogató szakmai illetve szakpolitikai véleménnyel rendelkeznek.

Jelen felhívás keretében a szakpolitikai véleményezés kezdeményezésére az NKFIH honlapján (nkfih.gov.hu) elérhető kitöltő programon keresztül van lehetőség. Amennyiben a támogatást igénylő a GINOP PLUSZ-2.1.1-21 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül.Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar