-

Kapcsolatfelvétel

Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft

E-mail:
palyazat@nyugatpannon.hu
Kapcsolatfel...

Kapcsolatfelvétel1

Pintér Zsolt, cégvezető

közgazdász, projektmenedzser, pályázatíró, tanár, állami pályázatértékelő szakértő

E-mail: palyazat@nyugatpannon.hu

Telefon:  +36 30 693-7066 (kérem, hogy elsősorban e-mailben, illetve az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)

Facebook: https://www.facebook.com/zsolt.pinter.963Pályázati hírek

Megjelent a “Kertészeti üzemek korszerűsítése” pályázat

2020.09.01.Megjelent a “Kertészeti üzemek korszerűsítése” pályázat

A Felhívás támogatja a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítását és az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését. A felhívás a kertészeti létesítmények esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását. A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése.

 

Rendelkezésre álló forrás

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 Mrd forint az alábbi megosztások szerint.

 • • 2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 21 milliárd Ft.
 • • 2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése – Keretösszege: 6 milliárd Ft.
 • • 5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – Keretösszege: 3 milliárd Ft.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető támogatás összege maximum 2 milliárd Ft

Az igényelhető maximális támogatás mértéke legfeljebb a pályázat keretében tervezett beruházás elszámolható költségeinek: 50%-a lehet.

 • • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,
 • • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • •   támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. 
 • STÉ kalkulátor: http://nak.hu/ste-kalkulator
 • •   a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Támogatható tevékenységek köre

A Felhívás keretében két célterület kapcsán nyújtható be támogatási kérelem.

I. Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:

a) Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése.

b) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése.

c) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése.

d) Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 

2. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése:

a) Új hűtőkamrák létesítése, hűtőkonténerek beszerzése

b) Hűtőházakra, hűtőtárolókra vonatkozó tevékenységek

c) Zöldség- és burgonyatárolókra vonatkozó tevékenységek

d) A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése

e) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

II. Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) 1. célterülethez kapcsolódóan növényházi művelő eszközök beszerzése: Növényházban használható speciális művelőkocsik, szedőkocsik, növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei, palántanevelés és palántakezelés gépei, eszközei valamint a növényházak működtetését szolgáló gépek, eszközök.

b) Az 1. és 2. célterület alapján megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan támogathatóak a következő beruházások: A projekt részeként megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés meghatározott korlátozások figyelembevételével, mely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását.

c) A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek szintén önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak (minkét célterület kapcsán):

 • • Projekt előkészítés:
 • • szakmai előkészítés
 • • közbeszerzés.
 • • Mérnöki feladatok.
 • • Projektmenedzsment.
 • • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

Előleg

Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatási összeg 50 %-a.

Támogatási kérelmek benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 19. naptól 2021. február 19. napja között az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

 • • Első szakasz: 2020. október 19. – 2020. november 20.

Második szakasz: 2021. január 18. – 2021. február 19.Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar