-

Kapcsolatfelvétel

Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft

E-mail:
palyazat@nyugatpannon.hu
Kapcsolatfel...

Kapcsolatfelvétel1

Pintér Zsolt, cégvezető

közgazdász, projektmenedzser, pályázatíró, tanár, állami pályázatértékelő szakértő

E-mail: palyazat@nyugatpannon.hu

Telefon:  +36 30 693-7066 (kérem, hogy elsősorban e-mailben, illetve az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)

Facebook: https://www.facebook.com/zsolt.pinter.963Pályázati hírek

MEGJELENT!!! - GINOP Plusz-1.2.1-21_A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása - MEGJELENT

2021.06.07.MEGJELENT!!! - GINOP Plusz-1.2.1-21_A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása - MEGJELENT

10 millió Ft – 629,3 millió Ft közötti feltételesen visszatérítendő támogatás 100%-os előleg lehívás lehetőség mellett ezúttal már Budapest kivételével a Közép-Magyarországi régióban is! 

Támogatást igénylők köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások

 • •    amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel 
 • •    amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt, 
 • •    amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 
 • •    amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.
 • •    nem nyújthat be pályázatot az a vállalkozás, amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét; 

 

Támogatható tevékenységek:

 • •    Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése (kötelezően megvalósítandó!)

A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni, a támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori megállapodás, gyártói igazolás/nyilatkozat4 a forgalmazói kapcsolatról, gyártó honlapjáról készült képernyőkép, amely igazolja a szállító forgalmazói státuszát, a gyártó európai disztribútora és a magyar kereskedő közötti kapcsolatról szóló dokumentum (amennyiben a kapcsolat levezethető); amennyiben a szállító a gyártó leányvállalata és a kapcsolat egyértelmű (cégkivonat alapján), abban az esetben nem szükséges külön alátámasztó dokumentumot csatolni. Egyszerűsített piacfelméréssel alátámasztott, listaáras termékek beszerzése esetén nem szükséges a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot benyújtani.

 • •    Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max 70%)

A jogszabályban előírt engedélyezési eljárás támogatási kérelem benyújtása előtti megindítását igazoló dokumentumnak, valamint az építési tervdokumentációnak rendelkezésre kell állnia, amennyiben az releváns a támogatási kérelem vonatkozásában. Az infrastrukturális beruházásra vonatkozó piacfelméréshez kapcsolódóan rendelkezésre kell állnia a részletes (munkanemekre bontott) – kivitelezőtől független, építész vagy mérnöki kamarai tagsággal rendelkező tervező által kiállított – építési tervezői nyilatkozatnak és költségbecslésnek, amely igazolja a piacfelmérés realitását.

 • •    Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 

Tanácsadás kizárólag a https://vali.hu weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatótól kerülhet igénybe vételre.

 • •    Képzési szolgáltatások igénybevétele 

Képzés és/vagy tanácsadás igénybevétele esetén a szolgáltatóval történt kapcsolatfelvételt alátámasztó dokumentum(ok)nak rendelkezésre kell állnia.

 • •    Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése 
 • •    Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max 50%)
 • •    Információstechnológia-fejlesztés 

Ezúttal sem támogatható az ingatlanvásárlás és gépjárművek, teherautók beszerzése. Egyéb gépek, pl. targonca, földmunkagép, kotrógép azonban igen.

A projekt keretében köztelezően megvalósítandó a „Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése” tevékenység és még legalább egy másik tevékenység!

 

Benyújtás időszakai

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges: 

1. benyújtási szakasz: 2021. július 12. 8 óra 00 perctől - 2021. július 19. 12 óra 00 percig 

Rendelkezésre álló keret: 100 milliárd Ft 

2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. 8 óra 00 perctől - 2021. október 18. 12 óra 00 percig 

Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft 

3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. 8 óra 00 perctől - 2022. január 17. 12 óra 00 percig 

Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft 

Felhívjuk figyelmét, hogy a 3. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest kivételével területi korlátozás nélkül) és azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 4. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatást igénylő és partner vagy kapcsolt vállalkozása kizárólag eltérő benyújtási szakaszban nyújthatja be eltérő projekttartalmú támogatási kérelmét. 

Amennyiben az egyes szakaszokban a beérkezett támogatási igények a szakaszban rendelkezésre álló keretösszeg 130%-át meghaladják, a felhívás lezárásra kerül és a támogatási kérelmek benyújtására a soron következő szakasztól van újból lehetőség.

 

Igényelhető támogatás


10 millió Ft – 629,3 millió Ft

A támogatás mértéke:

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl:

mikrovállalkozás        70%
kisvállalkozás        70%
középvállalkozás         60%

Közép-Dunántúl, valamint Pest megye azon települései, amelyek szerepelnek a felhívás 2. sz. mellékletében

mikrovállalkozás        55%
kisvállalkozás        55%
középvállalkozás         45%

Nyugat-Dunántúl

mikrovállalkozás        45%
kisvállalkozás        45%
középvállalkozás         35%

Az 1-2. benyújtási szakaszban a középvállalkozások is a magasabb támogatási intenzitásra jogosultak!

A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet a beruházó az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl, a Közép-Dunántúl, a Nyugat-Dunántúl régióban, Pest megye 2. sz. mellékletében felsorolt településein vagy Piliscsaba, Pilisjászfalu településeken valósít meg.

Pest megye azon településein megvalósuló fejlesztések esetén, amelyek nem szerepelnek a felhívás 2. számú szakmai mellékletében, kizárólag csekély összegű - deminimis támogatás vehető igénybe.

 

Maximális elszámolható összköltség


9 főig 11 millió Ft/fő, maximum: 99 millió Ft
49 főig 1-9 főig: 11 millió Ft, 10-49 főig: 5 millió Ft, maximum 299 millió Ft
249 főig 1-9 főig: 11 millió Ft 10-49 főig: 5 millió Ft 50-249 főig: 3 millió Ft maximum 899 millió Ft

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, a 3.2. pont szerinti összköltség meghatározása során, a tartalmi értékelés során, valamint az eredményességi mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai kerülnek figyelembevételre.  A kiválasztott üzleti év későbbiekben történő módosítására nincs lehetőség. 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap.    

 

A feltételesen visszatérítendő támogatás

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

A legfontosabb, hogy a  projektzárás üzleti évét követő üzleti évben mért bruttó hozzáadott értékének (értékesítés nettó árbevétel + aktivált saját teljesítmény – anyagjellegű ráfordítás) a bázisévben (a benyújtást megelőző utolsó lezárt üzleti évben) mért bruttó hozzáadott értékhez képesti növekedése az iparági országos bruttó hozzáadott érték (KSH) növekedéséhez viszonyítva növekedjen.

Az elért pontszámok arányában a kezdeti visszatérítendő támogatás vissza NEM térítendővé válik.

 

Területi korlátozás

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.
A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie. Egy megvalósítási helyszínt jelölhető meg.

Maximum két megvalósítási helyszín jelölhető meg a projektben.

 

Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez? 

Kérjük, csatolja a kérelemhez az alábbiakat:
a) A beszerzés tárgyát képező költségtételekre vonatkozóan csatolni szükséges: 

 • •    eszközbeszerzésre vonatkozóan a kiválasztott szállító forgalmazói státusza esetén a gyártóval/fejlesztővel való kapcsolatot igazoló alátámasztó dokumentumot (pl. gyártói igazolás, disztribútori szerződés, forgalmazói megállapodás), 
 • •    egyszerűsített piacfelméréssel alátámasztott eszközbeszerzésre vonatkozóan a gyártók/szállítók/forgalmazók honlapjáról készült képernyőképeket, 
 • •    egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése esetén a tervezés során készült mérnökrajzot, valamint a szállító által kiállított részletes költségkalkulációt, 
 • •    a Felhívás 7.3.A.c I) pontjában foglalt, a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szolgáltatótól történő szoftverbeszerzésre, valamint a 7.3.B.c I) pontjában foglalt felhőszolgáltatásra vonatkozóan a vallalkozzdigitalisan.hu oldalon történt regisztrációt és adatrögzítést követően generált, időbélyegzővel ellátott árkalkulációt. 

b) A megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó, helyszínenként legalább 10 db fényképből álló fotódokumentáció, melynek a 6.2. c) pontban meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelést kell bemutatnia az alábbiak szerint: 

1) Helyhez kötött eszköz beszerzése esetén 

 • •    - legalább 3 fotó tartalmazza az eszköz elhelyezésére szolgáló helyiség bemutatását (beleértve  a fedett, infrastruktúrával ellátott helyiség külső-belső terének, valamint méretének és padozatának bemutatása), 
 • •    - legalább 3 fotó tartalmazza a helyiség infrastruktúra ellátottságának bemutatását (beleértve elektromos áram, víz, gáz ellátás, valamint szociális helyiségek bemutatását). 

2) Mobil eszköz beszerzése esetén: 

 • •    -legalább 2 fotó tartalmazza a gépek ki/bejárásának, valamint közútról történő megközelítés biztosításának bemutatását, 
 • •    -legalább 2 fotó tartalmazza a gépek tárolására alkalmas helyiség (tér) bemutatását (beleértve az egyszerre történő tárolás esetét), 
 • •    - legalább 2 fotó tartalmazza kármegelőzést segítő infrastruktúra bemutatását (pl. őrző-, védőrendszer, tűzvédelmi eszközök bemutatását). 

3) IKT eszköz beszerzése esetén:
- legalább 2 fotó tartalmazza az eszközök üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges szélessávú  internet csatlakozás, szerver megfelelő elhelyezése, megfelelő irodai munkahely bemutatását.

 4) A helyszín beazonosíthatósága érdekében: 

- A telephely utcafrontjáról legalább 2 fotó benyújtása szükséges. 

5) Zöldmezős beruházás esetén:
- A teleknek a támogatási kérelem benyújtáskori adottságait bemutató legalább 2 fotó benyújtása  szükséges. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fotódokumentációnak legalább 10 fényképből kell állnia helyszínenként úgy, hogy az 1)-5) pontokban meghatározott darabszámokat figyelembe kell venni a megvalósítási helyszínről készített fotódokumentáció során! 

c) Amennyiben a 2.1.2.2 a) pont szerinti, legalább ötéves várható élettartamú infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházásnak a klímakockázati útmutató alapján elvégzett értékelés eredményeképp van előre látható klímakockázata, csatolni szükséges a klímakockázati elemzést. 

Kérjük, a klímakockázati elemzés egy fájlban (pl. pdf) kerüljön csatolásra az alábbi elnevezés (minta) szerint: Klímakockázati_elemzés _Támogatást igénylő neve Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar