-

Kapcsolatfelvétel

Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft

E-mail:
palyazat@nyugatpannon.hu
Kapcsolatfel...

Kapcsolatfelvétel1

Pintér Zsolt, cégvezető

közgazdász, projektmenedzser, pályázatíró, tanár, állami pályázatértékelő szakértő

E-mail: palyazat@nyugatpannon.hu

Telefon:  +36 30 693-7066 (kérem, hogy elsősorban e-mailben, illetve az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)

Facebook: https://www.facebook.com/zsolt.pinter.963Pályázati hírek

Munkásszállások a versenyszférában - MKSZ-VSZ

2024.05.15.Munkásszállások a versenyszférában - MKSZ-VSZ

Pályázat célja

Munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához igényelhető támogatás.

Támogatható tevékenységek

 • új ingatlan építése munkásszállás céljából
 • munkásszállás kialakítására alkalmas meglévő ingatlan felújítása
 • beépített bútornak minősülő új tárgyi eszközök beszerzéséhez
 • új tárgyi eszközök beszerzésére (a támogatási összeg legfeljebb 5%-a)

Támogatás feltételei

 • legalább 80, de legfeljebb 200 munkavállaló elszállásolására alkalmas
 • felújítás esetén a felújítást követően lényegi módon meg kell változnia az épület eredeti funkciójának (pl. laktanya à munkásszállás)
 • kötelezően alkalmazandó álláskeresők száma
 • 80 férőhellyel rendelkező munkásszállás kerül kialakításra - legalább 4 fő
 • 80 férőhelyesnél nagyobb munkásszállás kialakítása esetén 40 férőhelyenként plusz 1 fő álláskereső foglalkoztatása kötelező.

Pályázók köre

 • három lezárt teljes üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság
 • Közkereseti társaság
 • Betéti társaság
 • Korlátolt felelőségű társaság
 • Részvénytársaság

Területi korlátozás

 • Országos - kivétel: Budapest

Elszámolható költségek

A) Építés esetén

 • terület-előkészítési költség
 • régészeti feltárás
 • lőszermentesítés
 • földmunkák
 • egyéb, a terület ingatlan építésére alkalmassá tétele érdekében végzett előkészítő munkák költségei
 • az ingatlan épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei
 • helyiségeknek
 • tároló helyiségeknek, lomkamra
 • melléképítményeknek
 • egyéb építményeknek
 • a gépkocsitároló helyiség
 • közműbekötések
 • lebonyolítási költségek
 • műszaki tervezés
 • hatósági engedélyezés
 • műszaki ellenőrzés költségei
 • elektromos hálózat fejlesztése
 • kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek
 • földmunka
 • építménybontási költségek
 • víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése
 • fűtés kialakítása, energiahatékonyság javítása
 • az épület szigetelése
 • hőszigetelés
 • hangszigetelés
 • vízszigetelés
 • kert- és parképítés költségei
 • beépített bútornak minősülő új tárgyi eszközök beszerzésének költségei
 • az immateriális javak, kizárólag
 • találmány
 • szabadalom
 • licenc
 • know-how

B) Felújítása esetén

 • az ingatlan rendeltetésszerű használatát biztosító építési költségei, felújítási költségei
 • helyiségeinek
 • tároló helyiségeknek, lomkamra
 • melléképítményeknek
 • egyéb építményeknek
 • a gépkocsitároló helyiség
 • közműbekötések építése, felújítása
 • lebonyolítási költségek
 • műszaki tervezés
 • hatósági engedélyezés
 • műszaki ellenőrzés költségei
 • az elektromos hálózat fejlesztése
 • kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek
 • Fő strukturális elemek felújítása:
 • tető
 • homlokzat
 • homlokzaton lévő ajtók és ablakok
 • lépcsőház
 • külső és belső folyosók
 • bejáratok és ezek külső elemei
 • liftek
 • az épület műszaki berendezései felújításának költségei
 • víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése
 • fűtés kialakítása, energiahatékonyság javítása
 • az épület szigetelése
 • hőszigetelés
 • hangszigetelés
 • vízszigetelés
 • kert- és parképítés költségei
 • beépített bútornak minősülő új tárgyi eszközök beszerzésének költségei
 • az immateriális javak, kizárólag
 • találmány
 • szabadalom
 • licenc
 • know-how

Nem elszámolhatók költségek

 • meglévő ingatlan (apportként nem számítható be)
 • ingatlan, földterület vásárlása
 • bérleti díjak, lízing költségek
 • gépjárművek bekerülési értéke
 • a támogatási igény benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás
 • biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálogjog, bankgarancia költségei
 • projektirányítás, projektmenedzsment költségek
 • előkészítési célú tevékenység költségei (pályázatírás, közjegyzői díj)
 • a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége
 • levonható ÁFA
 • a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe
 • az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be
 • személygépkocsi költsége

Támogatási intenzitás: 30% - 75% (régió függő)

Támogatás összege

 • Egy m2-re jutó támogatás maximális összege
 • munkásszállás építése esetén 671 000 Ft
 • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 480 000 Ft

ÉS/VAGY

 • Egy munkásszállási férőhelyre jutó támogatás maximális összege
 • munkásszállás építése esetén 6 710 000 Ft
 • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 4 800 000 Ft

Előleg: 75% - két részletben

 • támogatási szerződés hatálybalépését követően - 50%
 • beruházás készültségi foka legalább az 50%-ot eléri: 25%

Benyújtási határidő: 2024.09.30.

Támogatás formája: vissza nem térítendő; regionális beruházási támogatás

 


Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar