-

Kapcsolatfelvétel

Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft

E-mail:
palyazat@nyugatpannon.hu
Kapcsolatfel...

Kapcsolatfelvétel1

Pintér Zsolt, cégvezető

közgazdász, projektmenedzser, pályázatíró, tanár, állami pályázatértékelő szakértő

E-mail: palyazat@nyugatpannon.hu

Telefon:  +36 30 693-7066 (kérem, hogy elsősorban e-mailben, illetve az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)

Facebook: https://www.facebook.com/zsolt.pinter.963Pályázati hírek

Újraindult július 6.-tól az új versenyképesség növelő program közép- és nagyvállalatok számára

2020.07.06.Újraindult július 6.-tól az új versenyképesség növelő program közép- és nagyvállalatok számára

Összhangban a gazdaságvédelmi akcióterv részleteinek bemutatására megrendezett webkonferencián bejelentett, a koronavírus-járvány (COVID-19) által érintett vállalkozások támogatására vonatkozó lehetőségekkel, mától elérhető a Versenyképesség növelő támogatásról szóló pályázati felhívás a vállalatok számára a Külgazdasági és Külügyminisztérium a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV.16) rendelete alapján.
A versenyképesség növelő támogatás célja, hogy a feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép- és nagyvállalatok számára segítséget nyújtson a koronavírus-járvány kitörése által nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások számára a bevétel kieséseik és likviditási problémáik leküzdése érdekében. Az előleg formájában elérhető, vissza nem térítendő készpénztámogatás 2020. november 30-ig nyújtható a vállalatok számára, amelynek igénylése a pályázati adatlap és mellékleteinek a HIPA-hoz történő benyújtásával történik.

A rendelkezésre álló forrás összege

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 169,33 Mrd Ft

 

Támogatás mértéke, összege

A támogatás mértéke a beruházás megvalósításához szükséges forrás arányában az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

nettó 150.000 euró és nettó 300.000 euró közötti beruházás: a beruházás értékének 30%- a

nettó 300.001 euró és nettó 500.000 euró között beruházás: beruházás értékének 40%-a

nettó 500.000 euró feletti beruházás: a beruházás értékének 50%-a

Támogatást igénylők köre

A pályázaton az alább felsorolt, a Rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen működő, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, közép-vagy nagyvállalkozás formájában működő gazdasági társaság vehet részt, melyek a koronavírus járvány miatt, az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett.

 

Nem nyújtható versenyképesség-növelő támogatás

a) acélipari tevékenységhez;

b) a hajógyártásban folytatott tevékenységhez;

c) a széniparban folytatott tevékenységhez;

d) a szintetikusszál-ipari tevékenységhez;

e) az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához;

f) elsődleges mezőgazdasági termeléshez;

h) az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekthez;

i) energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez;

j) kereskedelmi tevékenységhez;

k) koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez;

l) turisztikai tevékenységre irányuló projekthez;

m) exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban.

 

Elszámolható költségek köre

A támogatás terhére a beruházás megkezdését követően felmerült, a beruházás megvalósításához szükséges, tárgyi eszközöknek vagy immateriális javaknak az Sztv. 47-51. §- ában meghatározott beszerzési költségei számolhatóak el.

- Amennyiben a beruházás megvalósításához új ingatlan vagy ingatlanrész – beleértve az új irodahelyiséget is – bérlése válik szükségessé azok bérleti díja a kötelezettségvállalási időszak végéig elszámolható.

- A földterület, a telek, az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét.

- Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

kizárólag a pályázó és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat,

az érintett immateriális javak bekerülési értékét az Sztv. előírásai szerint, terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,

piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell őket megvásárolni,

legalább a beruházás végéig a pályázó eszközei között kell szerepelniük, és ahhoz a beruházáshoz kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,

nagyvállalkozások esetén az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik ki

- A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a támogatott tevékenységet,

az egy vállalatcsoporton belülről beszerzett új eszközök esetén az elszámolható költség nem haladhatja meg az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.

- Az energia termeléshez kapcsolódó eszközök költségei A megújuló energia termeléséhez kapcsolódó eszközök költségei elszámolható költségeknek minősülnek, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a beruházás elsődleges célja nem az energiatermelés,

az energiatermelési kapacitás nem haladja meg a pályázó energiaigényét, valamint a megtermelt energia legfeljebb 20%-át értékesítik.

- Ha a pályázó a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során ÁFA levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége. A projekt költségvetését bruttó módon kell megtervezni.

- Ha a pályázó ÁFA-adóalany, vagy még nem ÁFA-adóalany, de a beruházással, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására egészben vagy részben jogosult, a támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

- Használt eszközök:

Nagyvállalat – az alábbi b) pont kivételével – csak új eszközt, középvállalat használt eszközt is elszámolhat.

Nagyvállalat által beszerzett használt eszköz csak abban az esetben számolható el, amennyiben a használt eszköz egy bezárásra került létesítmény eszköze, és az eladója a beruházótól független harmadik fél (létesítményfelvásárlás).

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A pályázat benyújtása 2020. november 30-ig folyamatos.Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar