-

Kapcsolatfelvétel

Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft

E-mail:
palyazat@nyugatpannon.hu
Kapcsolatfel...

Kapcsolatfelvétel1

Pintér Zsolt, cégvezető

közgazdász, projektmenedzser, pályázatíró, tanár, állami pályázatértékelő szakértő

E-mail: palyazat@nyugatpannon.hu

Telefon:  +36 30 693-7066 (kérem, hogy elsősorban e-mailben, illetve az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)

Facebook: https://www.facebook.com/zsolt.pinter.963Pályázati hírek

Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása - GINOP-2.1.9-20

2020.04.20. 12:18Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása - GINOP-2.1.9-20

Társadalmi egyeztetés alá került a „Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása” című, GINOP-2.1.9-20 kódszámú felhívás is, amelyre a vidéki vállalkozások pályázhatnak. A mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minimum 2 lezárt üzleti évvel, és 3 foglalkoztatott munkavállalóval kell rendelkezniük. Mikro- és kisvállalkozás esetén maximum 45%, középvállalkozás esetén maximum 35% támogatás érhető el. Minimum 20 millió, maximum 50 millió forint igényelhető.

Hamarosan megjelenik a GINOP-2.1.9-20 kódszámú Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása felhívás a kísérleti fejlesztési tevékenységek támogatására.

 

Támogatási kérelmet mikro- kis- és középvállalkozások nyújthatnak be.

 

Támogatás mértéke:

 

mikro- és kisvállalkozások esetén 45%-os,

középvállalkozások esetén 35%-os,

egyéb vállalkozásoknál 25%-os

Támogatás összege: min. 20 millió Ft, max. 50 millió Ft.

 

Pályázni 2020. július 1-től augusztus 31-ig lesz lehetőség.

 

Pályázók köre

 

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 

amelyek rendelkeznek legalább Két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az elő-társaságként való működés időszaka nem számít bele;

melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt;

amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és amelyek nem tartoznak a KATA és KIVA hatálya alá;

gazdálkodási formakód szerint:

 

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

141 Európai részvénytársaság

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

jogi forma szerint:

 

kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak a KATA és KIVA hatálya alá

 

Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a szervezet, mely:

támogatásban részesült a GINOP 2 prioritás pályázati kiírások bármelyikében, vagy elbírálás alatt van a támogatási kérelme,

amely esetében az általa vállalt saját forrás meghaladja saját tőkéjének 50%-át.

Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek

 

 

Támogatható tevékenységek:

 

A támogatás keretében csak a kísérleti fejlesztési tevékenységek támogathatók:

 

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából.

Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

 

A Felhívás keretében azon projektek támogathatók, melyek a támogatási kérelem benyújtásakor az első szakaszban rendelkeznek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jelen felhíváshoz kapcsolódóan kiállított kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai támogató véleményével és a GINOP 2.1.9-20 Felhívás keretében egyszer sem kerültek benyújtásra, valamint közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott nemzeti ágazati vagy horizontális prioritások közül legalább egyhez .

 

A nemzeti ágazati és horizontális prioritások:

 

i) Egészséges társadalom és jólét;

ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;

iii) Tiszta és megújuló energiák;

 

iv) Fenntartható környezet;

v) Egészséges és helyi élelmiszerek;

vi) Agrár-innováció;

 

Intelligens technológiák:

 

i) fotonika, lézertechnológia

ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák

iii) bionika

 

iv) nem gépipari fémfeldolgozás

v) elektronika és félvezető-technológia

vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)

vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák

 

viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)

 

ix) építőipar (építőanyag-technológiák)

x) textilipar

xi) fa- és bútoripar

xii) logisztika

 

xiii) kulturális és kreatív ipar

 

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakpolitikai véleménye, továbbá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felé benyújtott teljes dokumentáció.

A támogatást igénylő és/vagy az értékelés során figyelembe vett partner- vagy kapcsolt vállalkozás éves beszámolójának közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum:

Az utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló cégszerűen aláírt dokumentum (pl. jegyzőkönyv, határozat) másolatát kell benyújtani.

 

A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének eredeti aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta.

 

A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak kötelezően megküldendő bevallás statisztikai és megváltozott munkaképességű munkavállalói létszámot tartalmazó oldala (pl. kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén a 2019. évről beküldendő NAV adatlap száma: 1929-A-02-02), vagy belső munkaügyi nyilvántartása (költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei és egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények esetében nem releváns).

Főkönyvi kivonat.Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar