-

Kapcsolatfelvétel

Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft

E-mail:
palyazat@nyugatpannon.hu
Kapcsolatfel...

Kapcsolatfelvétel1

Pintér Zsolt, cégvezető

közgazdász, projektmenedzser, pályázatíró, tanár, állami pályázatértékelő szakértő

E-mail: palyazat@nyugatpannon.hu

Telefon:  +36 30 693-7066 (kérem, hogy elsősorban e-mailben, illetve az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)

Facebook: https://www.facebook.com/zsolt.pinter.963Pályázati hírek

Várhatóan januártól újra benyújthatóak lesznek a támogatási igények a KKV Start keretein belül!

2020.10.30.Várhatóan januártól újra benyújthatóak lesznek a támogatási igények a KKV Start keretein belül!

A KKV Start Innovációra (2020-1.1.1-KKV START)

 

Amennyiben a vállalkozás pályázni szeretne, legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel szükséges rendelkeznie, valamint minimum 2 főt kell foglalkoztatnia. A támogatás mértéke maximálisan 60%, minimum 10 millió, maximum 20 millió forint igényelhető. Területi korlátozás nincs, az ország egész részéből várják az igényeket.

 

A Felhívás keretében nem nyújthat be kérelmet az a vállalkozás, amely jelen Felhívás megjelenésének napjáig az NKFI Alap és/vagy GINOP3 és/vagy VEKOP4 forrásainak terhére támogatásban részesült, és az erről szóló tájékoztatás részére megküldésre került. ( Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A GINOP 4., 5., 6., 7. és 8. prioritások terhére támogatásban részesült vállalkozásokra a fent megnevezett kizárás nem vonatkozik. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. A VEKOP-1.2.3-16; VEKOP-2.1.2-17 (hitel és kockázati tőkeprogramok) pályázatok és a 3., 4., 5. és 6. prioritások terhére támogatásban részesült vállalkozásokra a fent megnevezett kizárás nem vonatkozik.) 

 

A projektekkel szembeni további elvárás, hogy

új humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat induljon el,

vagy adaptív innovációs tevékenység történjen, vagy

legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljon.

 

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személyek, amelyek

 

113 (Kft.), 114 (Rt.), 116 (Kt.), 117 (Bt.) vagy 141 (Se.) GFO kóddal rendelkeznek,

kettős könyvvitelt vezetnek,

nem tartoznak a KATA hatálya alá,

2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és

minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

A Felhívás keretében egy adott vállalkozás és/vagy annak a partner-, vagy kapcsolt vállalkozásai részéről kizárólag egy projektjavaslat támogatható.

 

A KKV START INNOVÁCIÓ – 2020-1.1.1 Felhívás keretében nem nyújthat be támogatási kérelmet az a vállalkozás, amely az NKFI Alap és/vagy GINOP és/vagy VEKOP forrásainak terhére támogatásban részesült.

 

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

Az alábbi gazdasági feltételekre vonatkozó szempontoknak kell megfelelni a támogatási kérelmet benyújtó vállalkozásnak: 

1) A támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 2 főnél. 

2) A támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív. 

3) A projekt összköltsége nem lehet magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél. 

4) A támogatást igénylő által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél. 

5) A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 200%-ánál. 

A gazdasági feltételeket a vállalkozásnak önállóan kell teljesíteni, a partner-, vagy kapcsolt vállalkozás(ok) adatai nem számolhatóak össze. További információk a KKV START INNOVÁCIÓ – 2020-1.1.1 – ről az NKFI honlapján érhetők el.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 

Önállóan támogatható tevékenységek

Innováció bevezetésére irányuló tevékenység

Adaptív innovációs tevékenység

Fejlesztési tevékenység

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Eszközbeszerzés

Immateriális javak beszerzése

Projekt koordinációs tevékenység

 

A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam minimum 12 – maximum 24 hónap.

 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez nem igényelhető.

 

A projekt költségeinek elszámolása a projekt kezdetének a Támogatói Okiratban rögzített dátumától lehetséges.

 

A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

 

A projekt megvalósításához előleg igényelhető. Az összes igényelt előleg legfeljebb a támogatás 75%-a. A támogatási összeg utolsó 25%-a csak a záróbeszámoló elfogadása után folyósítható.

 

A támogatás összege

 

minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

 

A támogatás mértéke

 

az összes elszámolható költség 60%-a

 

Az elszámolható költségek mértékére

 

Bérköltség – Kutató-fejlesztő munkatárs esetében maximum 1 000 000 Ft/fő/hó

 

Bérköltség – Technikus segédszemélyzet esetében 700 000 Ft/fő/hó

 

Koordinációs költség maximum 5%

 

A bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a bérjárulék együttesen minimum az elszámolható költség 50%-a kell legyen.

 

A KKV START INNOVÁCIÓ – 2020-1.1.1  VÁLLALÁSAI

 

A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbi opciók közül az egyik vállalása kötelező. 

Kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet megtartása vagy 

Új kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet bevonása a vállalkozásba 

 

a) Foglalkoztatott megtartása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma nem csökken a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest, amely legalább 1 fő. 

b) Új foglalkoztatott bevonása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megkezdésétől számított legfeljebb 4 hónapon belül a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma minimum 1 fővel növekszik a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest. 

 

Foglalkoztatott a minimum napi 4 órában dolgozó BSC vagy MSC képesítésű alkalmazott vagy megbízási szerződéssel rendelkező BSC vagy MSC képesítésű a projekthez kapcsolódó szakirányú végzettséggel rendelkező személy, aki a projekt megvalósításában kutató-fejlesztő munkatársként vagy technikus segédszemélyzetként vesz részt.

 

FENNTARTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A támogatást igénylőnek 1 év fenntartási kötelezettsége van, amennyiben a projekt tartalmaz immateriális javak vagy eszközbeszerzést. Egyéb esetben nincs fenntartási időszak.

 

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

Jelen Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a Felhíváshoz kapcsolódóan szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek. Az NKFI Hivatal weboldaláról elérhető elektronikus felületen (kfivelemeny.nkfih.gov.hu) megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési szempontok figyelembevételével kitöltött szakmai vélemény iránti kérelem elbírálása után állítja ki az NKFI Hivatal a kérelemre vonatkozó szakmai véleményt, mely lehet támogató vagy tartaléklistáról támogatható vagy elutasító.

 Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar