Kapcsolatfelvétel

Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft

E-mail:
palyazat@nyugatpannon.hu
Kapcsolatfel...

Kapcsolatfelvétel1

Pintér Zsolt, cégvezető

közgazdász, projektmenedzser, pályázatíró, tanár, állami pályázatértékelő szakértő

E-mail: palyazat@nyugatpannon.hu

Telefon:  +36 30 693-7066 (kérem, hogy elsősorban e-mailben, illetve az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)

Facebook: https://www.facebook.com/zsolt.pinter.963Pályázati hírek

VINOP-1.2.1-21 Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatására - TERVEZET

2021.01.30.

VINOP-1.2.1-21 Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatására - TERVEZET

VINOP-1.2.1-21 Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatására

10 millió Ft – 629,3 millió Ft közötti feltételesen visszatérítendő támogatás 100%-os előleg lehívás lehetőség mellett ezúttal már Budapest kivételével a Közép-Magyarországi régióban is! 

 

Támogatást igénylők köre

Olyan KKV-k, amelyek:

•    rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes(365 napos) üzleti évvel
•    éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
•    Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek.
•    

Támogatható tevékenységek:

•    Technológiafejlesztés (pl. gép és eszközbeszerzés)
•    Infrastrukturális és ingatlan beruházás
•    Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
•    Képzési szolgáltatások igénybevétele
•    Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele
•    Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
•    Projekt-előkészítés
•    A technológiafejlesztés kötelező, mellette legalább 2 másik tevékenységet kötelező választani.

Ezúttal sem támogatható az ingatlanvásárlás és gépjárművek, teherautók beszerzése. Egyéb gépek, pl. targonca, földmunkagép, kotrógép azonban igen.

 

A VINOP-1.2.1-21 benyújtási időszakai

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására előreláthatólag az alábbi ütemezés szerint lesz lehetőség:

o 1.  benyújtási szakasz: 2021. március 1-16. Rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft
o 2.  benyújtási szakasz: 2021. június 15-30. Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
o 3.   benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 - október 15. Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft
o 4.  benyújtási szakasz: 2022. február 1-15. Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft.

A 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások vagy azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 6. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

Amennyiben az egyes szakaszokban a beérkezett támogatási igények a szakaszban rendelkezésre álló keretösszeg 120%-át meghaladják, a felhívás lezárásra kerül és a támogatási kérelmek benyújtására a soron következő szakasztól van újból lehetőség.

 

Igényelhető támogatás


10 millió Ft – 629,3 millió Ft

A támogatás mértéke:

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl:

mikrovállalkozás        70%
kisvállalkozás        70%
középvállalkozás         60%

Közép-Dunántúl, valamint Pest megye azon települései, amelyek szerepelnek a felhívás 1. sz. mellékletében

mikrovállalkozás        55%
kisvállalkozás        55%
középvállalkozás         45%

Nyugat-Dunántúl

mikrovállalkozás        45%
kisvállalkozás        45%
középvállalkozás         35%

A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet a beruházó az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl, a Közép-Dunántúl, a Nyugat-Dunántúl régióban, Pest megye 1. sz. mellékletében felsorolt településein vagy Piliscsaba, Pilisjászfalu településeken valósít meg.

Pest megye azon településein megvalósuló fejlesztések esetén, amelyek nem szerepelnek a felhívás 1. számú szakmai mellékletében, kizárólag csekély összegű - deminimis támogatás vehető igénybe.

 

Maximális elszámolható összköltség


9 főig 11 millió Ft/fő, maximum: 99 millió Ft
49 főig 1-9 főig: 11 millió Ft, 10-49 főig: 5 millió Ft, maximum 299 millió Ft
249 főig 1-9 főig: 11 millió Ft 10-49 főig: 5 millió Ft 50-249 főig: 3 millió Ft maximum 899 millió Ft

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam


A VINOP-1.2.1-21 konstrukcióban a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap.

A feltételesen visszatérítendő támogatás

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

A legfontosabb, hogy a  projektzárás üzleti évét követő üzleti évben mért bruttó hozzáadott értékének (értékesítés nettó árbevétel + aktivált saját teljesítmény – anyagjellegű ráfordítás) a bázisévben (a benyújtást megelőző utolsó lezárt üzleti évben) mért bruttó hozzáadott értékhez képesti növekedése az iparági országos bruttó hozzáadott érték (KSH) növekedéséhez viszonyítva növekedjen.

Az elért pontszámok arányában a kezdeti visszatérítendő támogatás vissza NEM térítendővé válik.

A VINOP-1.2.1-21 területi korlátozása

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.
A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie. Egy megvalósítási helyszínt jelölhető meg.

Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar